စက်မှုသတင်း

  • ရာဘာအမျိုးအစား

    ရော်ဘာအမျိုးအစားခွဲခြားပုံသဏ္န်အရအကြမ်းအားဖြင့်ရော်ဘာအစေး၊ အရည်ရော်ဘာနှင့်အမှုန့်ရော်ဘာ ဟူ၍ ခွဲခြားသည်။ Latex သည်ရာဘာ၏ colloidal အစိုဓာတ်ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် viscous အရည်မတိုင်မီ unvulcanized လုပ်ထားသော rubber oligomer အတွက်အရည်၊ အမှုန့်ရော်ဘာသည်အစေးထုတ်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
    ပိုပြီးဖတ်ပါ